Plan Dnia

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU „PASIKONIK”

7:00 – 8:00

Zabawy dowolne według zainteresowań i pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze; zabawa indywidualna i zespołowa.

8:00 – 8:30

Zabawy integrujące grupę; ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8:30 – 8:45

Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.

8:45 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 9:15

Czynności higieniczno–samoobsługowe, nauka samodzielności.

9:15 – 9:35

Zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą, będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej (w tym spacery i wycieczki edukacyjne)

9:35 – 10:00

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:00 – 11:15

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki.
(w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w sali)

11:15 – 11:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

11:30 – 11:45

Obiad- I danie (przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku)

11:45 – 12:00

Czynności higieniczno–samoobsługowe, nauka samodzielności.

12:00 – 12:45

Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
– zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne,
– zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne,
– praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna / praca z dzieckiem zdolnym/,
-dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie, spacery, wycieczki; dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku.

12:45 – 13:00

Obiad II danie, czynności higieniczno–samoobsługowe.

13:00 – 14:30

Sjesta poobiednia- odpoczynek /bajkoterapia/, /muzykoterapia/leżakowanie.

14:30 – 15:00

Udział dzieci w zajęciach dodatkowych: ruchowych, umuzykalniających – całą grupą. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.

15:00 – 15:15

Podwieczorek.

15:15 – 17:00

Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali, utrwalenie poznanych treści, zabawa dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, z dziećmi zdolnymi. Kontakty z rodzicami – rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci.

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00- 13.00