Misja

„Kiedy fundament został położony, nauka dziecka będzie łatwiejsza” (O. Orion)

„Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne – najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy” (K. Przerwa- Tetmajer)

 

Misja Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola “Pasikonik”:

Czas dzieciństwa jest niezwykle ważny, ponieważ tworzy się w nim fundament człowieka. W „Pasikoniku” dbamy, by był on mocny i trwały, służył za mocną podstawę rozwoju każdego dziecka. Przyczynianie się do budowy tego fundamentu sprawia nam ogromną radość i jest powodem naszej dumy.

Budzimy w naszych Maluszkach dusze odkrywców, inspirujemy je do dokonywania własnych odkryć i doceniamy ich wagę. Jesteśmy głęboko przekonani, że „odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne- najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy” (K. Przerwa- Tetmajer”).

Człowiek, na każdym etapie swojego życia, to całość stworzona z wielu elementów. W naszych dzieciach potrafimy wyszczególnić te elementy, odnaleźć ich mocne i słabe strony, przez co lepiej wspierać ich prawidłowy rozwój na płaszczyznach psychicznej, intelektualnej, ruchowej i psychoruchowej.

Profesjonalnie przygotowujemy nasze Maluszki do postawienia ich pierwszych poważnych kroków w świecie liter i cyfr.

Zapewniamy dzieciom warunki, w których kształtują oni prawidłową mowę, nawiązują kontakty międzyludzkie oraz uczą się funkcjonowania w społeczeństwie.

Jesteśmy świadomi, że tylko w zdrowym ciele mieszka zdrowy duch, dlatego tak niezwykle ważne jest dla nas kształtowanie w naszych podopiecznych prawidłowej postawy ciała i aktywnego spędzania czasu.

Ważną rolę w świecie dzieci pełnią autorytety, dlatego chcemy po nie sięgać, aby wprowadzać je w świat wartości, którymi się kierujemy.

Szanowni Rodzice, oferujemy wszechstronną pomoc i wsparcie w wychowaniu Waszych dzieci.

 

W imieniu własnym i kadry pracowniczej

Dyrektor NIPP „Pasikonik”