O Nas

Witamy na stronie Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola  „Pasikonik”

Nasze cel nadrzędny to dobro dziecka, jego bezpieczeństwo i indywidualny rozwój, zgodny z potrzebami i możliwościami.

Jesteśmy po to, by wspierać i pomagać.

Każde dziecko zostanie u nas indywidualnie potraktowane: jeśli zajdzie potrzeba rozszerzymy formę kontaktów z dzieckiem poprzez alternatywne metody komunikacji.

» Jesteśmy placówką integracyjną, więc oprócz dzieci zdrowych, przyjmujemy dzieci z autyzmem,

z zespołem Aspergera, upośledzone umysłowo, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przedszkole jest bezpłatne!

Zapraszamy.