Kadra

dreamstime_m_49398567

Organ Prowadzący przedszkole:
Fundacja PASIKONIK

reprezentowana przez:
Aleksandrę Cieślę – Szubińską

KADRA:

Dyrektor przedszkola,

Wicedyrektor do spraw kształcenia specjalnego,

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Kadra specjalistyczna:

nauczyciel wspomagający,

pomoc nauczyciela wspomagającego,

terapeuta SI,

logopeda,

psycholog,

specjalista korekcji wad postawy,

specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Pracownik obsługi.