Kadra

Organ Prowadzący przedszkole :

Fundacja PASIKONIK – jako pełnomocnik  Aleksandra Idczak-Szubińska

Dyrektor przedszkola :

mgr Alicja Koźlik

Nauczyciele Przedszkola:

mgr Beata Mucha

mgr Katarzyna Filocha / Joanna Polak

mgr Joanna Żywicka

Pracownik Obsługi:

Aneta Obiedzińska