pasikonik baner 4

Strona Główna

Witamy na stronie
Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola
“Pasikonik”!


Nasz cel nadrzędny to dobro dziecka, jego bezpieczeństwo i indywidualny rozwój, zgodny z potrzebami i możliwościami. Jesteśmy po to, by wspierać i pomagać.
Każde dziecko jest u nas traktowane indywidualnie: jeśli zajdzie potrzeba, rozszerzymy formę kontaktów z dzieckiem poprzez alternatywne metody komunikacji.

Jesteśmy placówką integracyjną, więc oprócz dzieci zdrowych, przyjmujemy dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, upośledzone umysłowo, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zapraszamy.